Sint-Jan is een school dat talentgericht kijkt naar kleuters en leerlingen. We beseffen immers dat bouwen aan je persoonlijkheid al in de kindertijd begint. Zicht krijgen op talenten is daarbij van groot belang. Talent staat centraal in het bestuderen van de leergroei van onze kinderen. Iedereen heeft talent. Talent uit zich door:

  • er naar uitkijken
  • er energie van krijgen
  • voelt aan als vanzelfsprekend
  • er blij van worden
  • de tijd vergeten
  • vult je batterij, mentale opkikker


Binnen een ‘growth mindset’ staan talenten niet vast, maar zijn het dingen die je kan trainen, verbeteren. We geloven in ‘oefening baart kunst’ en zien fouten als leerkansen. Op Sint-Jan zetten we bewust in op die ‘growth mindset’. Zo pogen we kinderen te creëren die openstaan voor groei. We voeden die goesting om te groeien met de bekende ABC-vitamines voor groei (Vansteenkiste & Soenens 2015). Hiernaast zetten we ook eigen talenten in de verf. Aandacht voor die talenten levert veerkracht op. Kinderen voelen zich immers gezien in wie ze zijn en waar ze als vanzelf goed in zijn: hun talent. Dat geeft energie die ingezet kan worden wanneer het werken aan de leerplandoelen soms even wat minder vlot loopt. Op die manier bereiken we duurzame groei.

Een team met veel talenten.

Dit schooljaar kiezen we ervoor om ons jaarthema te wijden aan talenten. Iedere maand zal een talent worden voorgesteld en worden ontdekt in de klas. In de kleuterschool en de eerste graad doen we dit aan de hand van Bamboe. Iedere maand zal een nieuw drakenvriendje zijn intrede doen. Vanaf het derde leerjaar werken we met de Geluksvogels. Per maand leren we een nieuwe vogel en zijn talent kennen.

Bamboe

In 2021 werd onze kleuterafdeling na een selectie uitverkoren om mee in het proefproject XPO van PXL Hasselt te stappen. Eerst het team en later onze kleuters maakten kennis met Bamboe en zijn tien drakenvriendjes. Elk draakje staat symbool voor een talent. Sinds september 2022 zitten ook ons eerste en tweede leerjaar op de Bamboe-kar. We sommen de tien Bamboe-vrienden hier even voor u op:

tien vriendjes van Bamboe

Geluksvogels

In de loop van het schooljaar zullen de leerlingen tien talenten leren kennen aan de hand van de Geluksvogels. Elke vogel staat symbool voor een talent. We sommen de tien vogels hier even voor u op:

tien Geluksvogels