Hoe kwam deze visie tot stand?

We hebben met het hele Sint-Janteam een gloednieuw pedagogisch project gemaakt, een nieuwe schoolvisie zoals dat heet.

Via democratische werkvormen, waarin iedereen zijn zegje heeft, zijn we tot 5 kernwoorden gekomen die we op hun beurt verder invulling hebben gegeven.

Die 5 kernwoorden geven weer waar Sint-Jan écht voor staat, waar we nu al goed in zijn of waar we in de toekomst hard willen aan werken.

Géén loze beloftes dus, maar een gedragen visie waar ieder teamlid zijn schouders onder wil zetten. De uitwerking van dit pedagogisch project is dan weer vertaald in een aantal kwaliteitskaarten die verwerkt zijn in ons beleidsplan.

Deze kwaliteitskaarten bevatten deelvisies en afspraken die moeten garanderen dat ieder teamlid het pedagogisch project waar maakt tot op de klasvloer. De kwaliteitskaarten zullen niet zichtbaar zijn op onze website, maar geïnteresseerde ouders kunnen steeds op school terecht voor een woordje meer uitleg.