Een schoolbestuur kan je vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. VZW Katholiek Onderwijs St. Jan Teralfene is de naam van ons schoolbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze school en de werkgever van het personeel.

Ons schoolbestuur bestaat momenteel uit vier leden:

  • voorzitter: Annemie Rossignolannemierossignol@telenet.be
  • ondervoorzitter: Marc Geeraerts
  • secretaris: Philippe De Bruecker
  • lid: Johan Eliat