VISIE

Technologische ontwikkeling in de maatschappij heeft onvermijdelijk invloed op het onderwijsaanbod in de school. Om zich in de maatschappij van vandaag en morgen te kunnen ontplooien, zullen al onze leerlingen toegerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden.

Hoe willen we dit bereiken?

Op het niveau van het kind

Wij geloven in de meerwaarde van media omdat kinderen zeer gemotiveerd zijn om ermee te werken. Bijgevolg kan het werken met media het leerklimaat en de leerlingprestaties positief beïnvloeden.

Media is in de basisschool geen apart leergebied en dus geen doel op zich. We streven ernaar om het werken met media te integreren binnen de bestaande leergebieden. Media gebruiken we dus als middel om bepaalde leerdoelen te bereiken.

Op niveau van de leraar

De klasleraar is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het optimaal gebruik van media binnen de eigen klasgroep. Hierbij kan hij/zij beroep doen op en ondersteuning vragen aan de pedagogisch ICT-coördinator.

Op niveau van de school

 • ICT-coördinatoren (technisch en pedagogisch)
  De ICT-coördinatoren hebben op school een ondersteunende functie.
 • Nascholing
  De leerkrachten alsook de ICT-coördinatoren worden op de hoogte gebracht van het nascholingsaanbod inzake media.
 • Evaluatie
  De pedagogisch ICT-coördinator heeft maandelijks vergadering met het team van de scholengroep Kabora en tweemaandelijks met de ICT-groep (codi, directies, technisch en pedagogisch ICT). Daar wordt de werking geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.
 • ICT-leerlijn
  Het team pedagogisch ICT is volop aan het werken aan een ICT-leerlijn. Deze kan aangepast worden aan de eigen school. Deze is (binnenkort) ter inzage beschikbaar op de school.