Helm op, fluo top!

In de donkerste periode van het schooljaar moedigen wij al onze leerlingen extra aan om zichtbaarder te zijn in het verkeer door onder andere het dragen van een fluohesje.

Door onze jaarlijkse actie ‘Helm op, fluo top!’ belonen wij leerlingen voor het dragen van een fluohesje. Deze actie start na de herfstvakantie en eindigt de dag voor de krokusvakantie. Onze hele school doet hier aan mee. De kleuters verzamelen stickers op een stickerkaart en klasposter, onze leerlingen van het lager doen hetzelfde maar digitaal.

Voetgangersbrevetten

Onze school doet dit schooljaar mee aan de drie voetgangsbrevetten:

Voetgangersbrevet BRONS

Op het einde van de derde kleuterklas kunnen onze kleuters hun eerste voetgangersbrevet halen. Al vanaf de peuterklas trainen ze de volgende voetgangersvaardigheden:

 • langs de huizenkant stappen
 • stoppen aan de stoeprand
 • oversteken op een zebrapad

Om dit brevet te halen moeten de kleuters, hand in hand met een volwassene, een parcours afleggen in het echte verkeer en deze vaardigheden tot een goed einde brengen.

Voetgangersbrevet ZILVER

Terwijl voetgangerstraining bij kleuters nog hand in hand met een volwassene gebeurt, laten we die hand in het eerste leerjaar stilaan los. Kinderen leren

 • waar ze moeten stappen als er geen voetpad is
 • oversteken op een zebrapad
 • langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert
 • oversteken op een veilige plaats als er geen zebrapad is

Als de leerlingen van het tweede leerjaar deze vaardigheden onder de knie hebben, doen ze een eindtest onder nauw toezicht van een volwassene in het echte verkeer. Nadien krijgen ze hun Voetgangersbrevet ZILVER, met een leuk polsbandje als beloning.

Voetgangersbrevet GOUD

Op het einde van het vierde leerjaar kunnen onze leerlingen hun voetgangersbrevet goud behalen. Leerlingen die het brevet halen, hebben de volgende vijf vaardigheden goed onder de knie:

 • Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
 • Oversteken op een zebrapad
 • Oversteken op de veiligste plaats
 • Oversteken op een kruispunt zonder zebrapad
 • Oversteken tussen geparkeerde auto’s

Het Grote Voetgangersexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn ‘stappen’ in het basisonderwijs. Hiermee testen we of onze vierdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Dit voetgangersexamen wordt afgenomen in het echte verkeer. Het is een meerwaarde als ze dit ook buiten de school meermaals kunnen oefenen.

Tips voor ouders

De voornaamste reden waarom kinderen niet zelfstandig naar school mogen stappen, is vaak omdat ze minstens één gevaarlijk kruispunt of drukke straat moeten oversteken.

Het belangrijkste in een oversteeksituatie is dat kinderen leren om goed naar alle richtingen te
kijken en de juiste oversteekbeslissing nemen. Als ze de snelheid van aankomende voertuigen nog niet goed kunnen inschatten helpt het om hen een referentiepunt te geven. Bijvoorbeeld: als de auto’s nog niet aan die ene zijstraat zijn, mag je oversteken. Oefen hierop met je kind elke keer je samen naar school gaat. Kinderen met voldoende ervaring in het verkeer kunnen zich vanaf 10 jaar zelfstandig te voet verplaatsen op vertrouwde routes.

Praktische tips:

 • Maak samen regelmatig verplaatsingen te voet om de straatomgeving te ontdekken.

 • Vertrek ruim op tijd naar school.

 • Wijs systematisch op mogelijke gevaren (de in- en uitritten van garages, vuilniszakken op het voetpad…) en leg uit wat je best kan doen in dergelijke situaties.

 • Leer om steeds aan een zebrapad over te steken of, als dat er niet is, een plek vanwaar je langs beide kanten de auto’s kan zien aankomen en je zelf ook goed zichtbaar bent.

 • Maak hen attent op mogelijke gevaren zoals openslaande autodeuren, auto’s die de oprit van een woning verlaten enz.