STRAP-dag

Vrijdag 16 september is het STRAP-dag. De strapdag is de jaarlijkse autoluwe schooldag in Vlaanderen en Brussel die traditioneel doorgaat op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. De auto blijft aan de kant met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg. Daarnaast heeft strappen positieve effecten heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas. Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het de sociale contacten en draagt het bij tot een beter klimaat. Via de campagne sensibiliseren en motiveren scholen alle ouders en kinderen om zich actief naar school te verplaatsen. Het stopt niet bij die éne dag, maar het is belangrijk om dit te blijven doen tijdens de rest van het schooljaar.

Deze vrijdag zal onze slagboom uitzonderlijk een hele dag gesloten zijn. Dit om een autoluwe schoolomgeving nog meer aan te moedigen. Indien het te hevig regent, stellen we deze actie uit.

ZILVEREN ‘Verkeer op school’ -medaille

Onze school haalde opnieuw dankzij onze inzet rond verkeer een medaille van VSV! Na twee bronzen medailles mogen we nu een zilveren medaille aan ons rijtje toevoegen. Onze verdiensten rond verkeer vorige schooljaar hebben ons een zilveren ‘Verkeer op School’ -medaille opgeleverd. U kan onze medaille binnenkort bewonderen aan de grote groene poort. Lees hieronder het persbericht van VSV!