We vertrekken vanuit:

De kindertijd is geen wedstrijd om te zien hoe snel een kind kan lopen, tellen en lezen.
De kindertijd is een korte levensfase waarin elk kind op het eigen tempo groeit en ontwikkelt.

Steven Gielis

En dus vermijden we dit:

“Everybody is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will spend the rest of its life thinking it’s an idiot.”

Albert Einstein

We gaan ZILLig aan de slag:

  • We geloven onvoorwaardelijk in de mogelijkheden van onze leerlingen om zich te ontwikkelen. Vanuit die optimistische visie durven we voor elke leerling hoge verwachtingen voorop te stellen. Tegelijk beseffen we dat die leerambitie realistisch en haalbaar moet zijn, op maat en binnen de mogelijkheden van elke leerling.
  • We houden rekening met factoren zoals de aanleg, de context en de persoonlijkheid van onze leerlingen.
  • We geloven dat: ‘Wat er nog niet is, wel kan komen’.
  • We moedigen onze leerlingen aan en stellen ze ook gerust gedurende het leerproces. De veiligheid en het vertrouwen die daardoor ontstaan komt de leermotivatie ten goede.

Niet alleen elke leerling heeft een draagkracht, ook wij als leraar hebben een draagkracht met persoonlijke grenzen. Om de leerlingen het beste leerproces aan te bieden zonder zelfzorg uit het oog te verliezen, zetten wij als school veel in op zorg. Zo heeft elke klas minstens vijf uur ondersteuning door een collega. Op die manier kunnen we ook ons viersporenbeleid haalbaard maken op de klasvloer. De dolfijnenklas is een onderdeel van ons vierde spoor.