Komende activiteiten

Kersthappening (15/12/’23)
Sint-Jan Kwis (01/’23)
Ouderdag (15/03/’23)
Klusdag (23/03/’23)
Paasbrunch (01/04/’24)

Leden

Alle ouders zijn welkom in de ouderraad!

De kern van de ouderraad wordt jaarlijks samengesteld, de voorzitter wordt om de vier jaar verkozen. Komend schooljaar wordt onze kern bemand door tien leden:

 • voorzitter: Vincent Herremanpapa van Jacob uit L2
 • ondervoorzitter: Bart Van Ginderdeurenpapa van Gitte uit L6
 • afgevaardigde schoolraad: Sabine Rasschaertmama van Simon uit L3
 • penningmeester: Sara Schwabmama van Lucas uit L3
 • Bert Van Ongevalpapa van Liv uit L3 en Aster uit K3
 • Evelien De Grevemama van Wout uit L6
 • Eva Troghmama van Tomas uit L5
 • Nick Valckxpapa van Hanne uit L5 en Nore uit L3
 • Melissa Geyskens – mama van Ninthe uit L6

Functies

Vertegenwoordiging schoolraad

Twee ouders uit de ouderraad (waarvan één vast persoon) vertegenwoordigen de ouders in de schoolraad. Het standpunt van de ouders wordt voorbereid in de ouderraad.  

Adviesbevoegdheid

De ouderraad kan – zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief – advies geven aan de schoolraad. Dit kan over alle thema’s gaan waarover de schoolraad overleg moet plegen met het schoolbestuur.

Informatie en communicatie

De ouderraad heeft recht op informatie. Als de ouderraad informatie wil, wordt dit via de leden van de schoolraad aan het schoolbestuur gevraagd.
De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn activiteiten en standpunten.

Vier kerntaken

 1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
 2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
 3. De school praktisch en/of financieel ondersteunen
 4. Meedenken met de school

Vergaderingen

De kerngroep van de ouderraad komt maandelijks samen. De algemene vergaderingen vinden drie keer per schooljaar plaats.

Contactgegevens