De schoolraad is een formeel participatieorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de ouders (één vast lid van de ouderraad en één extra afgevaardigde),
  • het personeel (minstens één afgevaardigde)
  • en de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren. De directeur en minstens één afgevaardigde van het schoolbestuur wonen de vergaderingen dus telkens bij.

De schoolraad komt tweemaandelijks samen, afhankelijk van de nood is dat vijf of zes keer per jaar.

Onze schoolraad wordt meestal bemand door zeven leden waarvan zes vaste leden:

  • voorzitter: Amy Hasaert – zorgco@sint-jan.be
  • secretaris: Vroni Mertens
  • ouders: Sabine Rasschaert en één ander afgevaardigd lid van de ouderraad
  • personeel: Phoebe Bourgeois
  • lokale gemeenschap: Ann Evenepoel en Mieke Verhaege

Moeten ook aanwezig zijn:

  • directeur: Peter Droeshout
  • schoolbestuur: één afgevaardigd lid