We vertalen onze differentiatie-aanpak in een sporenwerking. Met ons sporenbeleid proberen wij elke leerling de nodige en juiste ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft in zijn/haar leerproces.

Daarom organiseren wij ons beleid op een zinvolle manier:

  • Dezelfde spoorwerking in elk leerjaar
  • Verplicht voor het leergebied wiskunde, spelling en Frans. Ook mogelijk in andere leergebied(onderdel)en.
  • Leerlijn in sporenkeuze: vanaf midden vierde leerjaar kiezen de leerlingen zelfstandig hun spoor.
  • in L1 tot L3 gebeurt de groepsindeling na observaties en evaluaties
  • opbouw start al in de kleuterklas

Drie-, vier- of vijfsporenbeleid?

  • Basis: we verwachten een driesporenbeleid in elke (kleuter)klas
  • Uitbreiding: vanaf de eerste volle week van oktober starten we in het lager met een vierde spoor, namelijk spoor vier. Leerlingen die in de dolfijnenklas zitten, komen sowieso terecht in dit spoor voor wiskunde en/of taal.
  • Indien noodzakelijk volgt een leerling een ander curriculum, dit wordt een vierde of vijfde spoor, namelijk spoor nul.

De concrete uitwerking van het sporenbeleid wordt door de klasleraar tijdens de infoavond uitgelegd. Ook nadien kan u bij de klasleraar van uw kind of bij het zorgteam terecht voor meer info of opmerkingen.

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen meer en meer de verantwoordelijkheid zelf hun spoor te kiezen. In overleg met de leraar voelen ze aan of ze zichzelf juist, over- of onderschatten. Leerlingen waarbij dit nog te moeilijk is, worden meer gestuurd door de leraar.

Keer terug naar differentiatie.