• Wie?

De dolfijnenklas is een leeftijdsoverschrijdende groep bedoeld om kinderen extra verdieping en uitbreiding te geven. Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdaging, ondanks de extra uitbreidingsoefeningen en Twist-projecten.

  • Procedure

Het schoolteam (zorgcoördinator, klasleraar, betrokken zorgleraar en de leraar van de dolfijnenklas) bepaalt voor wie deze begeleiding nodig is. Dit bepalen ze aan de hand van twee maatstaven. Enerzijds uit de antwoorden die voortkwamen uit een vragenlijst die de huidige en vorige klasleraar invulden, anderzijds aan de hand van een vragenlijst voor ouder en kind. Afgenomen IQ-testen kunnen hierbij een aanvulling zijn. We hebben met deze vragenlijsten ook oog voor onderpresteerders.

De ouders worden gebriefd dat hun kind voor de komende periode in de dolfijnenklas zal zitten. In deze brief worden de inhoud en het doel kort toegelicht. De leerlingen krijgen regelmatig hun dolfijnenmap mee naar huis. Op het einde van een project krijgen ze telkens een evaluatieblad mee. Op het einde van het schooljaar wordt er ook een algemene beoordeling via het rapport meegedeeld.

De kinderen komen vanaf de eerste volle week van oktober minstens wekelijks één lestijd naar de dolfijnenklas. In tussentijd werken ze zo zelfstandig mogelijk aan hun project tijdens of na gewone lessen in de klas. Wanneer het kind toch niet lijkt te aarden in deze klas, wordt na overleg de extra uitdaging (tijdelijk) gestopt. Ouders worden steeds op de hoogte gebracht.

  • Doel

Het doel van onze dolfijnenklas is om kinderen extra uitdaging aan te bieden om:

  • gemotiveerd te blijven en verveling tegen te gaan;
  • op hun niveau bij te leren (a.d.h.v. de 21e-eeuwse vaardigheden en opdrachten van een hogere denkorde);
  • te leren plannen en leren leren.

Keer terug naar differentiatie.