Missie

Sint-Jan is een school met een hart voor kinderen. Hierbij staat de totale ontwikkeling van elk uniek kind centraal zodat zij doorheen hun kleuter- en lagereschooljaren de basis voor hun identiteit, leren en leven vormen.

Visie

Sint-Jan

  • gaat in dialoog, werkt waardengericht en participatief met alle actoren,
  • voert een betrouwbaar en transparant beleid,
  • zoekt talenten en bouwt hierop verder en zet ze ruim in,
  • bewaakt de onderwijskwaliteit.


“Wat is je beste ontdekking?” vroeg de mol.
Dat ik genoeg ben zoals ik ben“, zei de jongen.

Charlie Mackesy

Opvoedingsproject

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen. Wij gaan in dialoog met alle betrokkenen waarbij onvoorwaardelijke liefde de richtsnoer is. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen ziet als partner en ze zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders mogen van onze school verwachten dat we een kwaliteitsvolle leer- en leefwereld bieden aan hun kinderen die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees hier ons schooleigen christelijk opvoedingsproject.

Jaarthema

Dit schooljaar zetten we onze talentenwerking extra in de kijker door er een jaarthema van te maken. Kom er hier alles over te weten.