“Wat is je beste ontdekking?” vroeg de mol.
Dat ik genoeg ben zoals ik ben“, zei de jongen.

Charlie Mackesy

Opvoedingsproject

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees hier ons schooleigen christelijk opvoedingsproject.

Jaarthema

Dit schooljaar zetten we onze talentenwerking extra in de kijker door er dit schooljaar een jaarthema van te maken. Kom er hier alles over te weten.