afkortingen

 • P = peuterklas
 • K1 = eerste kleuterklas
 • K2 = tweede kleuterklas
 • K3 = derde kleuterklas
 • L1 = eerste leerjaar
 • L2 = tweede leerjaar
 • L3 = derde leerjaar
 • L4 = vierde leerjaar
 • L5 = vijfde leerjaar
 • L6 = zesde leerjaar
 • KS = kleuterschool
 • KO = kleuteronderwijs
 • LS = lagere school
 • LO = lager onderwijs
 • OB = onderbouw
 • BB = bovenbouw
 • VM = voormiddag
 • NM = namiddag
 • VD = volledige dag

Verdeling basisschool: termen

 • 1e graad = eerste en tweede leerjaar
 • 2e graad = derde en vierde leerjaar
 • 3e graad = vijfde en zesde leerjaar
 • onderbouw = eerste, tweede en derde leerjaar
 • bovenbouw = vierde, vijfde en zesde leerjaar
 • basisschool = kleuter en lager
 • jongste kleuters = peuterklas en eerste kleuterklas
 • oudste kleuters = tweede en derde kleuterklas