opdeling

Onze speelplaats is onderverdeeld in zones:

 • kleuterspeelplaats voorzien van afdak
 • kleuterweide
 • speelplaats lager voorzien van afdak en sanitair blok
 • weide lager
 • balterrein lager

Bij nat weer wordt de weide en het balterrein gesloten.

speeltijden

Dit zijn de speelmomenten voorzien van gratis toezicht:

 • 8:30 – 8:45 ochtendspeeltijd
 • 10:25 – 10:40 eerste kleine speeltijd
 • 13:15 – 13:30 middagspeeltijd
 • 14:20 – 14:35 tweede kleine speeltijd
 • 15:25 – 15:40 opvangspeeltijd

Het einde van een speeltijd wordt aangegeven door twee belsignalen:

 • eerste bel: de kinderen gaan naar hun rij
 • tweede bel: de kinderen staan en zijn stil in hun rij

In de lagere school wordt een flinke klasrij beloond met een stapje vooruit op het ‘TOP-rij bord’. Wanneer een klas op de ster is beland, verdienen ze 10 minuten extra speeltijd.

middagtoezichten

Indien uw kind onder de middag op school blijft, betaalt u 60 cent voor het middagtoezicht. Dit wordt verrekend via de maandelijkse factuur. Het betaalde middagtoezicht is van 12:35 tot 13:15.

stop – denk – doe

Zoals hierboven vermeld is er een stop-denk-doe-hoekje op de speelplaats. Dit is geen speelterrein. Leerlingen worden hier naartoe gestuurd wanneer ze ruzie hebben. In dit hoekje proberen ze eerst tot rust te komen (stop), nadien na te denken over wat er gebeurde en hoe ze zich voelden (denk) om tot slot een oplossing te bedenken (doe).

De stop-denk-doe-methode wordt ook toegepast bij de kleuters. De juf helpt de stapjes te overlopen.

snoezelklas

Tijdens de middagspeeltijd is de snoezelklas open. Hier kunnen leerlingen naar toe gaan of naar toegestuurd worden die overprikkeld zijn. De leerling komt in de snoezelklas terug tot rust op een zelfgekozen manier (muziek, papier scheuren, kleuren, yoga, ogen sluiten…). Tijdens dit moment is er toezicht. Zodra het kind weer opgeladen is met positieve energie, keert het terug naar de speelplaats. Ouders van kinderen die regelmatig de snoezelklas opzoeken, worden hiervan op de hoogte gebracht.

groene zetel

Kinderen die verbaal of fysiek geweld vertonen naar anderen of materiaal beschadigen op de speelplaats of in de klas worden naar de groene zetel gestuurd. Daar geven we ze eerst de tijd tot rust te komen om vervolgens met hen in gesprek te gaan.

Heel vaak is de oorzaak of verklaring van bepaald gedrag bij een kind te vinden bij de gedachten en gevoelens die het kind heeft. Je kunt het zien als drie G‘s die in verbinding staan met elkaar en op die manier richting geven aan de gevolgen van een gebeurtenis. Vijf G’s in totaal dus.

De vijf G’s

Na het gesprek vult het kind een herstelcontract in. Bij jongere leerlingen helpt de leraar hierbij, oudere leerlingen proberen dit eerst alleen. Gedachten zijn vaak onbewust, vallen niet op, zijn “vanzelfspreked”. Daarom proberen we als leraar het kind in het bewuste te brengen, zodat het kind leert inzien dat het “maar” een gedachte is en geen weerspiegeling van de realiteit. We dagen het kind via het gesprek en het herstelcontract uit door de volgende vragen te stellen:

 • Wat is er gebeurd?
 • Wat dacht je dan?
 • Wat voelde je? Wat ging er in je om?
 • Wat deed je?
 • Wat gebeurde er daarna.

We proberen het kind deze vragen ook te laten beantwoorden in plaats van de tegenpartij. Het kind bedenkt een goedmaakoplossing die wordt uitgevoerd met de tegenpartij wanneer hij/zij én de andere hiervoor klaar zijn (met voorkeur voor de dag van het incident zelf).

Wanneer een leerling naar de groene zetel wordt gestuurd, worden de ouders hier steeds van op de hoogte gebracht. Zo pakken we het aan:

 • eerste en tweede keer: ouders worden verwittigd van het incident via de klasagenda
 • derde keer: we nodigen de ouders uit op een oudercontact
 • vierde keer: leerling wordt een halve dag uit de klas gehaald door juf Elisa. Samen met haar wordt er gewerkt aan emotionele en sociale vaardigheden op een manier die past bij het kind. Ouders krijgen op voorhand en achteraf mail met meer informatie.
 • vijfde keer: laatste verwittiging via ouder- en kindcontact met indien nodig extra hulp van juf Elisa. Er worden afspraken gemaakt over mogelijke consequenties.
 • Zesde keer: schorsing (zie schoolreglement)
Het herstelgesprek is belangrijk om zo veel mogelijk van het onzichtbare te weten te komen.

Keer terug naar de infopagina.