dagverloop

07:00 – voorschoolse opvang
08:15 – einde voorschoolse opvang
08:45 – start lessen
10:25 – eerste kleine speeltijd
10:40 – lessen
12:20 – lunch (einde schooldag op woensdag)
12:35 – middagspeeltijd
13:30 – lessen
14:20 – tweede kleine speeltijd
14:35 – lessen
15:25 – einde schooldag
15:40 – naschoolse opvang
18:00 – einde naschoolse opvang

schoolpoorten

Onze school heeft drie schoolpoorten:

  • kleuterpoort: blauwe poort kant Balleistraat
  • poort lagere school: groene poort kant parking/speelplaats
  • poort fietsers lager: grijze poort kant parking/weide

Kinderen die voor 8:15 naar school komen, komen binnen langs de grote groene poort.
Vanaf 8:15 komen de kleuters binnen langs de blauwe poort en de lagereschoolkinderen langs de groene poort.

Zowel kleuters als leerlingen die ‘s middags thuis gaan eten, verlaten de school om 12:20 via de grote groene poort. Zij kunnen vanaf 13:15 opnieuw langs deze poort naar binnen.

Na schooltijd worden de peuters en kleuters uit K1 opgehaald aan de blauwe poort. De kleuters van K2 en van K3 staan aan de buitendeur van hun klas, naast de blauwe poort. De kleuterleidsters blijven daar tot 15:35. Leerlingen van het lager onderwijs verlaten de school via de groene of de grijze poort. Leraren kan je dan ook aanspreken aan de groene poort tot 15:35. Kinderen die in de naschoolse opvang blijven, worden opgehaald via de groene poort.

Wie de directie of het secretariaat wil spreken, kan steeds aanbellen aan de voordeur (kant Balleistraat).

Keer terug naar de infopagina.