Instapdata

Wanneer je kindje 2 jaar en 6 maanden oud wordt, mag het naar school komen. Een kind is pas leerplichtig vanaf het schooljaar dat hij/zij vijf jaar wordt. Een 2,5 jarige peuter kan instappen op één van deze instapmomenten:

  • eerste schooldag na de grote vakantie (meestal 1 september)
  • eerste schooldag na de herfstvakantie
  • eerste schooldag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • eerste schooldag na de krokusvakantie
  • eerste schooldag na de paasvakantie
  • maandag na weekend van Heer Hemelvaart

De specifieke data voor dit schooljaar vindt u op onze kalender.

Mijn eerste juf, mijn eerste klas

Daags voor het instapmoment van een nieuwe peuter, zal juf Dorien contact opnemen met de ouders. De ouders krijgen de mogelijkheid om samen met hun peuter langs te komen in de peuterklas om de werking te leren kennen. Juf Dorien bespreekt alle info terwijl de peuter op eigen tempo zijn/haar nieuwe Anna-klasje kan ontdekken.

Kindjes die jarig zijn in november of december zullen na hun 2,5 jaar meteen instappen in de eerste kleuterklas. Deze ouders zullen gecontacteerd worden door juf Evy en welkom geheten worden in de Rikkie-klas.

Klik hier om al onze juffen en meesters te leren kennen en hun contactgegevens terug te vinden.

Keer terug naar de infopagina.