Pedagogische studiedag

Pedagogische studiedagen bestaan in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Het zijn dagen tijdens het schooljaar waarop de leerkrachten nascholing krijgen en de leerlingen bijgevolg een dag vrij hebben. Basisscholen beschikken over anderhalve pedagogische studiedag per schooljaar.

Deze pedagogische studiedagen (verlofdagen voor de kinderen) zullen tijdig meegedeeld worden aan de ouders.