Beste ouders

Ook dit jaar nemen wij deel aan de schoolfruitactie ‘Oog voor Lekkers’.

Doel: fruit bij onze leerlingen promoten in het kader van ons gezondheidsbeleidsplan.
Frequentie: elke dinsdag is fruitdag (voor- en namiddag). Start dinsdag 6 september 2022.
Praktisch:

  • leerlingen tekenen in op Oog voor Lekkers en krijgen elke dinsdag één stuk fruit
  • of brengen zelf fruit mee van thuis (zowel voor voor- als namiddag).

Kostprijs: 17.50 euro per leerling voor 35 stukken fruit.

BIJDRAGE OUDERS DIE INTEKENEN: 12,50 euro per leerling voor 35 stukken fruit!
Bijdrage van de school: 2 euro
Subsidie Europese Commissie en Vlaamse overheid: 3 euro

De bijdrage, 12,50 euro, wordt op de factuur van september gezet.

Gezonde groeten
directie en schoolteam