Een schooleigen christelijke identiteit
Wie zijn wij?

Alles wat ik kan doen is mezelf zijn, wie dat dan ook wezen mag.”

Bob Dylan

Sint-Jan gaat uit van een sterk geloof in de groei- ontwikkelkracht van kinderen. (Onze) kinderen zijn beloftevol met talenten en mogelijkheden. Die willen we aanspreken en ontplooien. Tegelijk aanvaarden we dat onze kinderen onvolkomen zijn en dat leren een proces van vallen en opstaan is. Dat proces ondersteunen we vanuit een brede zorg. Als uitkomst van ons onderwijs zien we intrinsiek gemotiveerde kinderen die goesting en zin hebben in leren en leven en leren en leven betekenis kunnen geven.

Jezus is ons voorbeeld om waarden vast te leggen in de groei naar volwassenheid. Wij zien onze kinderen als groeiende unieke leerlingen die wij een basis voor het leven willen meegeven. Dat is onze taak als BASISonderwijs. De basis voor elke unieke ‘ik’ komt tot stand doorheen verbondenheid met anderen (jij, wij) en doorheen de relatie met God die met ons op weg gaat. De christelijke traditie van onze katholieke school gaat hierbij op een respectvolle manier hand in hand met de eigen levensbeschouwelijke achtergrond van het kind. Deze ontmoeting helpt het vormen van de eigen identiteit.

Wij beschouwen diversiteit als verrijkend en gaan via geweldloze communicatie in verbinding met elkaar. Wij trachten de wereld in ons onderwijsveld te brengen en ons onderwijs af te stemmen op de wereld. Binnen dit kader streven wij ernaar om ons schooleigen project waar te maken. Onze school is een gemeenschap, een dorp in de complexe wereld. Ons team stuurt het project, de gezinscontext beïnvloedt de realisatie van het project. Het gezin kiest voor onze school en dus voor ons project.

Geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
Hoe zijn wij?

Ik ben altijd dingen aan het doen die ik nog niet kan, om zo te leren hoe ik ze moet doen.”

Vincent Van Gogh