Media

Dat we in onze school meer en meer aandacht schenken aan Media is te merken aan de vele momenten waarop de laptops gevraagd worden.

In het derde leerjaar leerden de leerlingen een email schrijven en verzenden. De leerlingen van het vijfde leerjaar zijn volop bezig met het maken van een PowerPointpresentatie over een Europees land.

Vrijdag krijgt onze derde graad bezoek van Child focus. Er wordt een workshop gegeven over