CORONAMAATREGELEN vanaf 29/03/2021

SLUITING BASISSCHOLEN VANAF MAANDAG 29 MAART 2021.

Beste ouders,

Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Orde creëren binnen de chaos: ook lessen in het kleuteronderwijs schorsen, wel in solidariteit opvang organiseren

Na overleg met haar directiecommissie basisonderwijs adviseert de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen.

Vanaf maandag 29 maart 2021, wordt onze school gesloten. Zowel kleuter als lager.

Noodopvang voor kinderen wiens ouders

  • werkzaam zijn in de cruciale sectoren
  • allebei buitenshuis moeten werken en geen andere opvangmogelijkheden hebben

Hiervoor is een attest nodig om de nood aan opvang te bewijzen.

Gelieve op deze mail te antwoorden als je nood hebt aan opvang. Vermeld de naam en de klas van je kind(eren) alsook de dag(en) en de uren (van … tot …) Dit kan tot zaterdag 27 maart 2021 16.00 uur. Kinderen uit kwetsbare gezinnen zullen door ons uitgenodigd worden om naar de opvang te komen.

De leerlingen van het lager onderwijs krijgen herhalingsleerstof

  • in een bundel
  • digitaal:
    • bingel
    • Kweetet
    • Scoodle Play.

Het rapport wordt uitgesteld tot na de vakantie.

Voor de kleuters is het een extra week vakantie.

Volg de richtlijnen in de media zodat je op de hoogte bent van de laatste beslissingen of bijsturingen.

Voor- en naschoolse opvang blijft zoals hij was: van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Tijdens de paasvakantie organiseert de gemeente noodopvang. Hiervoor kan je inschrijven via recreatex.

We hopen dat het mogelijk wordt om na de paasvakantie de volledige school te kunnen openen. Met dank omdat we steeds weer op jullie begrip kunnen rekenen.

Schoolbestuur, directie en schoolteam