Personeelssamenstelling

Kleuteronderwijs:

Peuterklas: Juf Dorien/Juf Vroni

Eerste kleuterklas: Juf Evy/Juf Silke

Tweede kleuterklas: Juf Anja/Juf Vroni

Derde kleuterklas: Juf Christa

Zorgcoördinator: Juf Kirsten

Zorgjuffen: Juf Vroni/Juf Silke

Kinderverzorgster: Juf Cindy

Bijzondere leermeester L.O.: Meester Wim

 

Lager onderwijs:

Eerste leerjaar: Juf Kaatje

Tweede leerjaar A: Juf Lydia

Tweede leerjaar B: Juf Elisa/Meester Jente

Derde leerjaar A: Juf Mirjam

Derde leerjaar B: Juf Valerie

Vierde leerjaar: Meester Klaas

Vijfde leerjaar : Juf Hilde

Zesde leerjaar: Juf Nathalie

Bijzondere leermeester L.O.: Meester Wim

Zorgcoördinator: Juf Salie

Zorgjuffen; Juf Elisa/Juf Salie/Juf Ann

ICT-coördinator: Juf Carine

Administratieve hulp: Juf Els

 

Meesters-, vak– en dienstpersoneel:

Toezicht en ondersteunende functie: Ingrid, Cindy en Cindy

 

Directeur: Meester Johan

 

 

 

Creatiedatum : 25 november 2016. Update 31 augustus 2017