Personeelssamenstelling

Kleuteronderwijs:

Peuterklas : Juf Dorien / Juf Silke

Eerste kleuterklas : Juf Evy

Tweede kleuterklas : Juf Anja / Juf Vroni

Derde kleuterklas : Juf Christa

Zorgcoördinator : Juf Kirsten

Zorgjuf : Juf Vroni

Kinderverzorgster : Juf Cindy

Bijzondere leermeester L.O. : Meester Wim / Juf Vroni

 

Lager onderwijs:

Eerste leerjaar : Juf Kaatje

Tweede leerjaar : Juf Valerie

Derde leerjaar A:  Juf Hilde

Derde leerjaar B : Juf Phoebe

Vierde leerjaar A : Meester Klaas

Vierde leerjaar B : Juf Shari

Vijfde leerjaar : Juf Marjan

Zesde leerjaar : Juf Nathalie

Bijzondere leermeester L.O.: Meester Wim

Zorgcoördinator: Juf Salie, Juf Elisa en Juf Lydia

ICT-coördinator: Juf Carine/Meester Rudi of Juf Ann

Administratieve hulp: Juf Els

 

Meesters-, vak– en dienstpersoneel:

Toezicht en ondersteunende functie: Ingrid, Cindy en Cindy 

 

Directeur: Meester Johan