Opvang

Het toezicht door de school begint om 8.15 uur. Er is toezicht op de speelplaats tot 8.45 uur.  De leerlingen die vóór 8.15 uur aanwijzig zijn, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

De voor– en naschoolse opvang van onze kinderen wordt door de gemeente georganiseerd. Ouders die gebruik willen maken van de opvang dienen zich te registreren op https://webshopaffligem.recreatex.be. De verantwoordelijke is bereikbaar op nr. 0498/863213.

’s Morgens van 7 uur tot 8.15 uur

’s Avonds van 15.40 uur tot 18 uur

Woensdag van 12.35 uur tot 18 uur

Kostprijs wordt door de gemeente bepaald.

De afrekening gebeurt geheel afzonderlijk van de schoolrekening.