Schooluren

 

Onze dag ziet er als volgt uit:

Ø  7.00 uur: voorschoolse opvang.

Ø  8.15 uur: opvang door leerkrachten.

Ø  8.45 uur: begin van de lessen.

Ø  10.25 uur: speeltijd.

Ø  10.40 uur: hervatten van de lessen.

Ø  12.20 uur: einde van de voormiddag, middagpauze.

Ø  13.30 uur: hervatten van de lessen.

Ø  14.20 uur: speeltijd.

Ø  14.35 uur: hervatten van de lessen.

Ø  15.25 uur: einde van de namiddag, begin van de naschoolse opvang tot 18.00 uur.De leerlingen dienen 5 minuten voor het belteken op school aanwezig te zijn.

Zij blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht.

Leerlingen die te laat komen dienen zich eerst te melden op het secretariaat of bij de directie.