Leren leren

Schoolagenda.

De schoolagenda is in de eerste plaats een communicatiemiddel. Daarnaast is het voor de hogere leerjaren een planningsdocument. Van de ouders verwachten wij dat ze opvolgen wat in de agenda staat en de agenda volgens afspraak ondertekenen.

 

Huistaken en lessen.

Naargelang het leerjaar zal de frequentie en de hoeveelheid huiswerk oplopen. Dit wordt verduidelijkt op de infoavond in het begin van het schooljaar. Het is belangrijk om als ouder aandacht te geven aan taken en lessen.

 

Evalueren en rapporteren.

Op onze school passen we permanente evaluatie toe. Dit betekent dat de leerstof regelmatig getoetst wordt. Afhankelijk van het leerjaar zal de hoeveelheid getoetste leerstof bepaald worden. De leraar informeert de ouders hierover. Om het leren te bevorderen maken wij gebruik van ‘Leertrappers’.

We rapporteren 5 keer per schooljaar. Op het rapport staat een overzicht van de resultaten. De leraar kan bij elke proef een opmerking schrijven. Op het rapport noteert de leraar algemene commentaar. Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun rapport te beoordelen. Ouders kunnen hun mening over het rapport eveneens noteren. Door het rapport te ondertekenen weet de leraar dat de ouders het rapport gezien hebben.