Onderwijs aan huis

Een leerling die 5 jaar of ouder is vóór 1 januari, heeft recht op onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

- meer dan 21 dagen afwezig zijn wegens ziekte of ongeval.    

- de ouders hebben een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, ingediend bij de directeur van de thuisschool. Uit het medisch attest blijkt dat het kind de school niet mag bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

- de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling van het gewoon lager onderwijs mag ten hoogste 10 km zijn.