Onderwijs aan huis

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind recht op onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

· meer dan 21 dagen afwezig zijn wegens ziekte of ongeval. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een medisch attest nodig.    

· de ouders hebben een aanvraag, vergezeld van een medisch attest, ingediend bij de directeur van de thuisschool. Uit het medisch attest blijkt dat het kind de school niet mag bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

· de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling van het gewoon lager onderwijs mag ten hoogste 10 km zijn.