Verlofdagen

 

Een overzicht van de verlofdagen wordt op het einde van het lopende schooljaar voor het komende schooljaar meegegeven.

In september wordt een overzicht van verlofdagen, vakanties en geplande activiteiten meegedeeld.

Via mail worden een maandkalender en een nieuwsbrief naar de ouders gestuurd. Deze informatie is ook terug te vinden op onze website. Op onze website kunnen foto’s en verslagen van de activiteiten gepubliceerd worden.

 

 

· 2 september : eerste schooldag

· 7 oktober : lokale verlofdag

· 26 oktober tot 3 november : herfstvakantie

· 4 december : lokale verlofdag

· 21 december tot 5 januari : kerstvakantie

· 29 januari : lokale verlofdag

· 5 februari : pedagogische studiedag

· 22 februari tot 1 maart : krokusvakantie

· 4 april tot 19 april : paasvakantie

· 1 mei : feest van de Arbeid

· 21 mei : Hemelvaartsdag

· 22 mei : brugdag

· 1 juni : pinkstermaandag

· 30 juni : laatste schooldag