Mag mijn kind naar ... ?

Mag mijn kind naar het eerste leerjaar? Ja, als het een schooljaar lang regelmatig in een Nederlandstalige kleuterklas aanwezig was. Voor zesjarigen zijn dat 220 halve dagen, voor vijfjarigen 185 halve dagen.Vanaf 1 september 2018 wordt het aantal halve dagen aanwezigheid voor zesjarigen verhoogd van 220 tot 250 halve dagen. Dit betekent dat in het schooljaar 2017 - 2018 de leerlingen die op 1 september 2018 naar het eerste leerjaar gaan, ten minste 250 halve dagen moeten aanwezig zijn.

Anderstalige kinderen en ouders worden gevraagd om zo spoedig mogelijk onze taal te beheersen.

 

Mag mijn kind naar het volgende leerjaar? Wanneer de klasseraad op basis van testen beslist heeft dat een leerling een leerjaar moet overzitten, dan is deze beslissing bindend.

 

 

De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria:

·         De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

·         De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

·         De gegevens uit het leerlingvolgsysteem;

·         Gegevens over het sociaal– emotioneel functioneren van de leerling;

 

Beroepsprocedure:

·         De ouders kunnen binnen de zeven kalenderdagen na de ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie

·         De directie roept binnen de drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.

·         De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.

·         De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.

·         Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.

·         De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.