Sportieve school

In onze school streven wij ernaar om de bewegingsopvoeding te integreren als een volwaardig onderdeel van de leeractiviteiten.

Al onze kinderen krijgen wekelijks twee uur bewegingsopvoeding. Mogen wij vragen dat er turnpantoffels of sportschoenen meegegeven worden met de kleuters.

In de derde kleuterklas is er zweminitiatie voorzien.

De leerlingen van het lager onderwijs krijgen wekelijks turnles in de turnzaal of op de speelweide.

De leerlingen turnen in een T-shirt met logo van de school. De ouders naamtekenen T-shirt, turnbroekje, pantoffels en turnzak. Turnzak en T-shirt worden gratis aangeboden.

Een tweede T-shirt wordt aangerekend. Deze wordt gebruikt bij uitstappen.

In samenspraak met de ouderraad krijgt de zesde klas

gratis zwemmen aangeboden.

Lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn een verplicht vak voor alle lagere schoolkinderen. Wie hieraan niet deelneemt, legt een schriftelijke verklaring van ouders of geneesheer voor.