Afwezigheden

Kleuters zijn niet leerplichtig. Hun afwezigheid hoeft niet verantwoord te worden. Een telefoontje naar school volstaat.

Lagere schoolkinderen (vanaf de leeftijd van 6 jaar) zijn wel leerplichtig. Voor elke afwezigheid is een schriftelijke verantwoording nodig.

Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Andere redenen dan ziekte dienen vooraf met de directie besproken te worden.

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De  ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.