Communicatie ouders

Bij het begin van het schooljaar organiseert de school een algemene ouderavond. Op deze infoavond geven wij algemene informatie en geeft de titularis nuttige informatie over de werking van de klas.

Op onze school zijn er 2 individuele oudercontacten voorzien, zowel in de kleuter- als in de lagere school. Deze vinden plaats in het midden en op het einde van het schooljaar.

Zijn er echter problemen of hebt u nood aan een gesprek? U bent steeds welkom!

Om het klasgebeuren niet te storen, vragen wij u – indien mogelijk- vooraf een afspraak te maken met de klastitularis.

Bij de directeur kunt u steeds terecht met vragen en/of opmerkingen.

Maandelijks wordt een kalender en minstens één nieuwsbrief via mail naar de ouders gestuurd. De nieuwsbrief is terug te vinden op onze website, de kalender wordt op de website aangepast.

Onze school heeft een website en brengt regelmatig folders of affiches uit. Het gebeurt dat er foto’s gemaakt worden van de activiteiten. Bij de inschrijving van de leerlingen wordt aan de ouders gevraagd of ze hiermee akkoord gaan.

www.sint-jan.be