Geachte ouders,

 

Onze school wil een school zijn met een hart voor jullie kinderen.

Hieronder verstaan we dat we de kinderen tijd willen geven om zichzelf te worden, willen we luisteren naar wie ze zijn.

Door onze positieve benadering stimuleren we hun totale ontplooiing en tonen we respect voor hun eigenheid. In een veilige omgeving kunnen kinderen zich zelfstandig ontwikkelen en dat biedt ons de mogelijkheid om hen attitudes eigen te maken en hen christelijke waarden bij te brengen.

De kansen die we bieden om inspraak te hebben zijn duidelijk bedoeld om jullie kinderen een gevoel van thuis komen te geven zodat ze zich welkom voelen en door ons kunnen ontvangen worden.

Het welbevinden van jullie kinderen dragen we hoog in ons vaandel en dat kunnen we alleen verwezenlijken door met een hart voor jullie kinderen school te maken.

Maar ook jullie zijn belangrijk voor hun ontwikkeling. In het doorgeven van informatie willen we een correcte houding aannemen omdat de evolutie van jullie kinderen prioriteit is. Daarom streven we naar een eerlijk overleg en houden we rekening met de relevantheid van de informatie. Naar jullie luisteren is een onmisbare stap naar goede communicatie.

Wij zijn er voor jullie, met gans ons hart. Daar sta ik borg voor.

 

Johan Roggeman.