Huiswerk

Huiswerk thuis

Breng je kind de volgende structuur aan bij het maken van het huiswerk:
1) Agenda open leggen op de juiste dag
2) Het nodige materiaal nemen
3) Volgorde van de taken/lessen bepalen (rekening houden met de
planning)
4) Huiswerk in gekozen volgorde maken
5) Huiswerk dat gemaakt is afchecken in de agenda (samen met
mama/papa ter controle)
6) Boekentas maken voor de volgende schooldag

Als ouder is het niet je taak om:
Het huiswerk te verbeteren. Anders kan de leraar niet inschatten wat je
kind wel of nog niet kan.

Als ouder is het wel je taak om:
Controleren of je kind het huiswerk volledig maakt
– Agenda dagelijks of wekelijks te handtekenen
– Brieven lezen, toetsen, rapporten… handtekenen
– Je kind een rustige ruimte bieden om het huiswerk te maken