Afwezigheden

Kleuters tot 5 jaar

 • Deze kleuters zijn niet leerplichtig. 
 • Hun afwezigheid hoeft niet verantwoord te worden.
 • Een telefoontje naar school volstaat.

Kleuters vanaf 5 jaar

 • Deze kleuters zijn wel leerplichtig. 
 • Hun afwezigheid moet gemeld worden, maar vereist geen schriftelijke verantwoording.


Lagere schoolkinderen
(vanaf de leeftijd van 6 jaar) 

 • Lagere schoolkinderen zijn wel leerplichtig.
 • Voor elke afwezigheid is een schriftelijke verantwoording nodig.
 • Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Andere redenen dan ziekte dienen vooraf met de directie besproken te worden.
 • De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.
 • Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op, waarbij de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek