Veelgestelde vragen

Wanneer wordt een bril terugbetaald door de schoolverzekering?

Hieronder lees je het antwoord van onze verzekeringsmaatschappij 'I.C. verzekeringen'

 

De waarborg ‘lichamelijke schade’ van de schoolverzekering dekt per definitie geen materiële schade. Brillen waarmee gespeeld wordt, brillen waarop men gaat zitten, brillen die van tafel vallen, brillen in de boekentas waarop gevallen of gelopen wordt of waarmee gegooid wordt, verlies of diefstal van brillen, enz. worden niet vergoed.

 

Wanneer een bril sneuvelt bij gelegenheid van een lichamelijk ongeval dan vergoeden wij de lichamelijke schade van het slachtoffer, alsmede de beschadigde bril bij wijze van uitbreiding van de lichamelijke schade. De bril is inderdaad een prothese, dit is het verlengstuk van het lichaam.

 

De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ kan niet ingeroepen worden wanneer kinderen op de speelplaats vallen met als gevolg dat een bril sneuvelt. Het beste toezicht kan dergelijke schadegevallen niet vermijden. Het is een misvatting van vele ouders dat de school voor alles aansprakelijk kan gesteld worden. Wij wijzen derhalve iedere aansprakelijkheid van de school af.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Voor het lopende schooljaar kan een kind op elk moment ingeschreven worden. We maken graag een afspraak.

Voor het volgende schooljaar kan ten vroegste vanaf 1 maart ingeschreven worden. Eerst komen de broers en zussen aan de beurt, daarna de kinderen van personeelsleden en daarna alle andere kinderen. De juiste data worden na de kerstvakantie aan de schoolpoort bekend gemaakt.

Wat is een open klas dag?

Een open klas dag is een infomoment voor de peuters en hun ouders. Vóór de instapdag (eerste schooldag van peuters) komen ze even naar school. De peuters spelen onder begeleiding met hun toekomstige klasgenootjes en de ouders krijgen informatie over de werking in de peuterklas. Dit noemen wij een open klas dag.