Welzijnsbeleid

Veiligheid en gezondheid gaan voor alles. Hierbij onze belangrijkste beleidslijnen betreffende verkeer, brand, ongeval en ziekte.

Brand

Bij een brandalarm wordt het stappenplan gevolgd. De leerlingen verlaten vooreerst het gebouw onder leiding van de leerkracht en verzamelen per klas op de speelweide. Vervolgens gaan ze langs de Langeweg naar de kerk.

Verkeersveiligheid

Samen met de ouderraad streven we naar een verkeersveilige schoolomgeving. We verwachten van de ouders en grootouders om in de eerste plaats oog te hebben voor de veiligheid van onze leerlingen.
Onze school neemt ook deel aan het Octopus project. Meer informatie kan je vinden op www.octopusplan.be.

Ongeval of ziekte

Bij ziekte of ongeval worden de ouders eerst op de hoogte gebracht. Indien nodig zal na overleg de huisarts geroepen worden. Naargelang van de ernst worden de hulpdiensten verwittigd. Het is niet mogelijk om op school medicatie toe te dienen. Wij kunnen geen initiatief nemen en zullen dat ook niet doen.

Medicatie toedienen kan wel indien de dokter een attest schrijft waarop volgende gegevens ondubbelzinnig vermeld staan:
– de naam van de dokter;
– welke medicatie;
– wanneer toedienen (belangrijk te weten of het voor of na de maaltijd is!);
– hoe toedienen;
– hoeveelheid toe te dienen medicatie;
– handtekening van de dokter.