Huiswerkklas

Huiswerkklas

 • Wie?

Sommige leerlingen hebben nood aan extra begeleiding om zo zelfstandig mogelijk het huiswerk te maken.

 • Procedure
 1. Het schoolteam (zorgcoördinator, klasleraar en betrokken zorgleraar) bepaalt voor wie deze begeleiding nodig is.
 2. De ouders komen informatie over de inhoud en het doel van deze huiswerkklas op een infoavond en/of via mail te weten.
 3. De ouders gaan akkoord met het reglement rond de huiswerkklas.
 4. Het kind komt twee keer per week naar de huiswerkklas.
 5. Wanneer het kind (en/of de thuissituatie) gunstig evolueert, beslist het schoolteam de huiswerkbegeleiding af te bouwen of (tijdelijk) te stoppen.
 • Doel
  Kinderen op weg helpen om het huiswerk zelfstandig te maken. Hieronder valt ook kinderen leren om:
 1. zelfstandig hun boekentas te maken
 2. gestructureerd huiswerkverloop eigen te maken
 3. de agenda als werkmiddel in te zetten (materiaal, onderwerp, afchecken…)
 4. leren leren
 5. leren plannen