Dolfijnenklas

  • Wie?

Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdaging, ondanks de extra uitbreidingsoefeningen en Twist-projecten.

  • Procedure

Het schoolteam (zorgcoördinator, klasleraar, betrokken zorgleraar en de leraar van de dolfijnenklas) bepaalt voor wie deze begeleiding nodig is. Dit bepalen ze aan de hand van twee maatstaven. Enerzijds uit de antwoorden die voortkwamen uit een vragenlijst die de huidige en vorige klasleraar invulden, anderzijds aan de hand van een extra screeningstest van LVS wiskunde.

De ouders komen via een brief te weten dat hun kind voor het komende schooljaar in de dolfijnenklas zal zitten. In deze brief worden de inhoud en het doel kort toegelicht. De leerlingen krijgen regelmatig hun dolfijnenmap mee naar huis. Op het einde van een project krijgen ze telkens een evaluatieblad mee. Op het einde van het schooljaar wordt er ook een algemene beoordeling via het rapport meegedeeld.

De kinderen komen minstens tweewekelijks naar de dolfijnenklas. In tussentijd werken ze zo zelfstandig mogelijk aan hun project tijdens of na gewone lessen in de klas. Wanneer het kind toch niet lijkt te aarden in deze speciale klas, wordt de extra uitdaging (tijdelijk) gestopt.

  • Doel

Kinderen extra uitdaging aanbieden om:

  1. gemotiveerd te blijven en verveling tegen te gaan;
  2. op hun niveau bij te leren (aan de hand van de 21e-eeuwse vaardigheden);
  3. te leren plannen.