April 2019

NIEUWSBRIEF APRIL 2019

 

WOENSDAG 3 APRIL 2019: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (geen les).

Opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur is voorzien.

 

INSCHRIJVINGEN NIEUWELEERLINGEN 2019 - 2020.

Nieuwe inwoners of ouders die hun kind van school willen veranderen, kunnen zich nog tot zondag 31 maart 2019 16.00 uur aanmelden. Let op! Aanmelden geeft geen zekerheid op inschrijving. Tussen 30 april en 2 mei 2019 worden de ouders ervan verwittigd dat de inschrijving wel of niet kan gerealiseerd worden in de school van uw keuze.

 

TWEE NIEUWE DIGITALE BORDEN!

Met de opbrengst van de feestelijke opening van onze nieuwe speelplaats en sanitair blok hebben we twee digitale borden aangeschaft. Deze borden zijn in de krokusvakantie geïnstalleerd in het eerste en tweede leerjaar. In totaal hebben we 7 digitale borden in gebruik.

In september kregen we van ‘Retro Teralfene’ een digitale televisie. Hierdoor kan in elke klas van het lager onderwijs gebruik gemaakt worden van digitaal lesmateriaal.

 

BEDANKT, ZOT VAN TERALFENE.

Voorbije zondag mochten wij andermaal een waardebon van 500 euro in ontvangst nemen. De waardebon kunnen wij verzilveren bij Rantour. Zot van Teralfene kiest er voor om beide basisscholen een cadeaucheque te geven omdat dit ten goede komt aan de kinderen van Teralfene. De bonnen worden gefinancierd met een deel van de opbrengst van de eindejaarsdrink. Onze welgemeende dank!

 

VEILIGE SCHOOLOMGEVING: proefopstelling.

Om onveilige situaties op de parking te vermijden, hebben wij een tweede ingang gemaakt. Leerlingen en ouders die met de fiets (eventueel ook te voet) langs de Langeweg naar school komen of de school verlaten, kunnen dat via een verharding tussen de fietsenstalling en het grijze hek. Op dat deel van de parking is een doorgang afgebakend tot aan de Langeweg. De bedoeling is dat fietsers en voetgangers de parking niet meer moeten oversteken. Op het einde van het schooljaar zullen we deze proefopstelling evalueren en eventueel definitief maken. Tips om het nog veiliger te maken zijn steeds welkom.

 

PAASBRUNCH PAASMAANDAG.

Maandag 22 april 2019nodigt de ouderraad jullie uit op hun jaarlijkse paasbrunch.

De paasbrunch is een organisatie van de ouderraad in samenwerking met de school.

De flyer zal zowel digitaal als op papier bezorgd worden.

 

 

Directie en schoolteam

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief