Maart 2019

NIEUWSBRIEF MAART 2019

 

WOENSDAG 3 APRIL 2019: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.

Opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur is voorzien.

 

INSCHRIJVINGEN NIEUWELEERLINGEN 2019 - 2020.

 

Vanaf maandag 11 maart 2019 om 9.00 uur start het aanmelden van nieuwe leerlingen in Affligem. De aanmelding van broers en zussen is vlot verlopen, de tickets voor inschrijving zijn bezorgd.

Op de infoavonden die door de gemeente en in de scholen werden georganiseerd, was veel belangstelling, vooral van ouders die hun instappers willen aanmelden. Nieuwe inwoners of ouders die hun kind van school willen veranderen, kunnen zich tussen maandag 11 maart 2019 en zondag 31 maart 2019 aanmelden. Let op! Aanmelden geeft geen zekerheid op inschrijving. Tussen 30 april en 2 mei 2019 worden de ouders ervan verwittigd dat de inschrijving wel of niet kan gerealiseerd worden in de school van uw keuze.

 

 

PAASBRUNCH PAASMAANDAG.

Maandag 22 april 2019nodigt de ouderraad jullie uit op hun jaarlijkse paasbrunch.

De paasbrunch is een organisatie van de ouderraad in samenwerking met de school.

 

ASWOENSDAG – VASTEN.

 

 

God vraagt aan mensen: heb elkaar lief zoals Ik de mens liefheb.

 

Echt zo leven en werken met en voor elkaar dat we onze wereld samen opbouwen tot een huis voor allen, waar iedereen tot zijn recht kan komen

Rechtvaardigheid gaat verder dan ‘ieder het zijne geven’.

 

Dromen wij niet allemaal van een samenleving waar iedereen opkomt voor iedereen, zodat de hele gemeenschap het goed heeft? Rechtvaardig zijn is in de Bijbel altijd oog en oor hebben voor de hele samenleving. De wereld waar het goed is om te leven, is er voor iedereen, voor het hele volk.

Daarvoor heb je een stevig paar laarzen nodig!

 

Trek ze maar aan, want er is zeker in onze samenleving werk aan de winkel om die Bijbelse rechtvaardigheid waar te maken, stap voor stap.

 

Ga ervoor!

 

 

 

Kathleen Boedt

Katholiek Onderwijs

Vlaanderen.

Leeftocht.

Directie en schoolteam

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief