februari 2019

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

 

 

DRINKWATER IN ELKE KLAS.

 

We hebben er voor gezorgd dat in elke klas leidingwater voorhanden is. Zo kunnen leerlingen tijdens de middag zowel in de klas als in de eetzaal water drinken bij hun maaltijd. Hiervoor vragen we een bijdrage van 0,50 euro per leerling die ’s middags op school blijft eten. Het ‘stoeltjesgeld’ wordt afgeschaft. Op de schoolrekening van januari zal ‘Bijdrage drinkwater middagmaal’ vermeld worden.

 

WIJZIGINGEN IN HET SCHOOLBESTUUR.

 

In een extra nieuwsbrief worden de wijzigingen binnen ons schoolbestuur meegedeeld. De ontslagnemende leden bedanken wij voor de vele inspanningen die zij leverden. De samenwerking met de nieuwe leden zien we met vertrouwen tegemoet.

 

VEILIGHEID OP DE PARKING.

 

Bij het einde van de schooldag merken wij op dat leerlingen die met de fiets of te voet naar huis gaan vaak in onveilige situaties terechtkomen door ongeduldige autobestuurders. Meerdere pogingen om deze personen er toe aan te sporen om rekening te houden met de kwetsbare kinderen hebben tot nu toe geen gedragsverandering teweeg gebracht. Wij vragen met aandrang dat elke (groot)ouder autobestuurders die de kinderen negeren te wijzen op hun verantwoordelijkheid. We kunnen dit niet alleen, we kunnen dit beter samen aanpakken. Met dank aan de (groot)ouders die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig zijn die nog steeds in de meerderheid.

 

LICHTMIS: GEBEDSVIERING.

 

Zaterdag 2 februari is het Lichtmis. Vrijdag 1 februari zullen de leerlingen van het lager onderwijs een gebedsviering houden. Deze viering gaat door in de kerk om 13.40 uur.

Het gezegde ‘Er is geen  vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm’ indachtig zullen alle kinderen een pannenkoek aangeboden krijgen. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.

 

 

Directie en schoolteam

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief