juni 2018

VAKANTIENIEUWSBRIEF 2018

 

WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT 2018 - 2019.

 

Volgende wijzigingen zullen in ons schoolreglement opgenomen worden:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming:
 • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames zullen wij uitdrukkelijke toestemming vragen.
 • De persoonsgegevens waarover de school beschikt kunnen opgevraagd worden.
 • Absoluut en permanent rookverbod, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.
 • Wettelijk kader leerlingenbegeleiding:
 • Concrete afspraken over de dienstverlening tussen school en CLB.
 • Verduidelijking van onze visie en werking in verband met leerlingenbegeleiding.
 • Communicatiegegevens van het ondersteuningsnetwerk bekend maken.

 

 

ORGANISATIE SCHOOLJAAR 2018 – 2019.

 

Een overzicht van de data van volgend schooljaar is reeds doorgegeven. Mogelijke aanvullingen (pedagogische studiedagen) zullen tijdig bekend gemaakt worden.

 

Kleuteronderwijs:

 • Vier klassen: peuters, 1ste kleuter, 2de kleuter en 3de kleuter.
 • Extra uren zorgjuf voor ondersteuning in de klas.

Lager onderwijs:

 • 8 klassen: 1ste leerjaar, 2de leerjaar A, 2de leerjaar B, 3de leerjaar A, 3de leerjaar B, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar.
 • Extra uren zorgjuf voor ondersteuning in de klas. 1 zorgjuf per graad.

Na 15 augustus wordt een brief naar elke leerling (ouder) gestuurd waarin bekend gemaakt wordt wie klastitularis zal zijn. Hierbij zal ook de menu van september zitten. Vanaf maandag 3 september worden warme maaltijden voorzien.

 

 

FEESTELIJKE OPENING VAN ONZE NIEUWE SPEELPLAATS, SPEELWEIDE

EN SANITAIR BLOK

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018.

 

Prettige vakantie!

 

 Directie en schoolteam

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief