oktober 2017

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017

WEGENWERKEN BALLEISTRAAT: laatste stand van zaken.

Tussen het kruispunt Potaarde – Balleistraat en Balleistraat – Krommaart is het voetpad afgewerkt en ligt een onderlaag asfalt. Het is mogelijk om te voet tot aan de parking van de school te komen. Om met de auto tot op de parking te komen,ligt het iets moeilijker omdat de riooldeksels er bovenuit steken.

Door de werken ter hoogte van de voorzijde van de school is het vanaf maandag onmogelijk om de blauwe poortals in- of uitgang te gebruiken.

Sinds maandagnamiddag is onze telefoon- en internetverbinding verbroken. Voor dringende vragen en mededelingen kan naar het gsm-nummer van de directiegebeld worden: 0477/74 03 56

BUITENAANLEG: SPEELPLAATS EN OVERKAPPING.

Ondertussen hebben we ook groen licht gekregen voor het bouwen van ons sanitair blok. Beide werken, speelplaats en sanitair blok, worden door dezelfde aannemer uitgevoerd en zullen gelijktijdig gerealiseerd worden. De werf zal voor de leerlingen niet toegankelijk zijn. Deaannemer heeft reeds een tijdelijke omheining geplaatst. In afzonderlijke nieuwsbrieven worden jullie op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

 

WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT.

Bij het item ‘Schooluren’ wordt toegevoegd dat de ouders ofwel hun kind(eren) komen afhalen ofwel schriftelijk communiceren dat hun kind(eren) alleen naar huis mag/mogengaan.

Bij het item ‘Middagpauze en speeltijd’ wordt toegevoegd dat de ouders jaarlijks een fiscaal attest zullen ontvangen voor het bedrag dat ze betaalden voor middagopvang.

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN.

Woensdag 8 november 2017. Deze datum werd reeds doorgegeven.

Maandag 30 april 2018. Deze datum werd nog niet doorgegeven.

 

RETRO TERALFENE.

Ook dit jaar deelde Retro Teralfene hun ‘kermiswinst’ met onze school. Wij kregen liefst 500 euro. Bedankt RetroTeralfeneen iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Directie en schoolteam

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief