vakantie 2017

VAKANTIENIEUWSBRIEF 2017

START BUITENAANLEG: SPEELPLAATS EN OVERKAPPING.

Eindelijk, het is zover. Agion heeft onze subsidie voor onze nieuwe speelplaats met gedeeltelijke overkapping goedgekeurd. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Gustaaf De Bisschop, is maanden in de weer geweest om deze goedkeuring voor de vakantie te verkrijgen en het is gelukt. De aannemer krijgt de opdracht om binnen een maand aan de werken te beginnen.

De subsidie voor het nieuwe sanitaire blok zal pas na de vakantie behandeld worden.

 

SCHOOLJAAR 2017 – 2018: WIJZIGING SCHOOLUREN.

 

In samenspraak met de schoolraad werd een voorstel geformuleerd voor het inkorten van onze middagpauze. In combinatie met extra toezicht willen we naar een rustigere pauze streven. Om de middagpauze met een kwartier in te korten beginnen we ’s morgens een kwartier later. Doordat de leerkrachten hun toezicht begint om 8.15 uur, zal voor de ochtendopvang niet extra moeten betaald worden. Voor leerlingen die ’s middags op school blijven, zal wel een bijdrage van 50 cent per middag gevraagd worden.

’s Namiddags blijven de uren ongewijzigd. We beginnen om 13.30 uur tot 15.25 uur.

 

Een overzicht.

Opvang door Infano van 7.00 uur tot 8.15 uur.

Toezicht door leerkrachten van 8.15 uur tot 8.45 uur.

Begin van de lessen: 8.45 uur.

(Einde van de lessen op woensdag: 12.20 uur.)

Middagpauze van 12.20 uur tot 13.30 uur.

Einde van de lessen: 15.25 uur.

Opvang van 15.40 uur tot 18.00 uur.

Bijdrage middagopvang: 50 cent.

 

KOSTELOOS ONDERWIJS.

 

Vanaf volgend schooljaar mogen de leerlingen hun eigen materiaal op school gebruiken. De leerkrachten hebben een lijst meegegeven van wat er in hun leerjaar nodig is. Speciale benodigdheden zoals een woordenboek en een atlas worden door ons voorzien. Ringmappen, schrijfmateriaal, kleurpotloden en dergelijke worden door de ouders aangekocht. Deze materialen zijn als reserve in de klas beschikbaar.

Voor het T-shirt (turnen) zal een bijdrage van 6,00 euro gevraagd worden. De turnzak krijgen de leerlingen gratis.

 


 

INFOAVOND SEPTEMBER 2017.

 

Dinsdag 5 september 2017 om 19.30 uur voor de ouders van peuters en kleuters.

Donderdag 7 september 2017:

·         om 19.30 uur voor de ouders van het 1ste, 2de en 3de leerjaar lager onderwijs

·         om 20.00 uur voor de ouders van het 4de, 5de en 6de leerjaar lager onderwijs.

 

De thema’s van het algemene deel zijn:

·         Ons muzisch project.

·         Veranderingen als gevolg van het M-decreet.

·         Wijzigingen in het schoolreglement.

 

DOCUMENTEN SEPTEMBER 2017.

 

Vanaf 15 augustus 2017 mogen jullie een omslag van ons verwachten. Hierin zitten volgende documenten:

·         De mededeling bij welke leerkracht jullie dochter of zoon zal zitten.

·         De tabel voor soep en warme maaltijd.

·         De akkoordverklaring met het schoolreglement.

 

 

           

 

BEDANKT VOOR HET FIJNE SCHOOLJAAR

PRETTIGE, ZONNIGE VAKANTIE!

TOT VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017!

 

 

Directie en schoolteam

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief