richtlijnen terreurdreiging

RICHTLIJNEN IN VERBAND MET TERREURDREIGING.

 

Opgelegd door burgemeester Walter De Donder:

·         Laat de schooldag zo veel mogelijk zijn gewone gang gaan.

·         Geen kinderen vroegtijdig laten afhalen.

·         Extra-muros (buiten de schoolmuren) activiteiten mogen niet doorgaan.

o   Toneel bijwonen

o   SVS activiteit woensdagnamiddag

o   …

·         Hou alle deuren dicht en vast.

·         Leerlingen, zeker de jongste, nog niet informeren om geen paniek te zaaien.

·         In de mate van het mogelijke zal bij het einde van de schooldag politie aanwezig zijn.

 

Opgelegd aan het personeel vanuit de directie:

·         Iedereen blijft zo veel mogelijk in zijn lokaal.

·         Melden wanneer en waarom de klas verlaten wordt.

·         Bij het einde van de schooldag extra oog hebben voor het afhalen van de leerlingen.

·         Leerlingen die niet afgehaald worden naar de opvang brengen.

 

Er zijn geen aanwijzingen dat scholen geviseerd worden. De minister vraagt om de richtlijnen van het crisiscentrum op te volgen. Hierin staat uitdrukkelijk om waakzaam te zijn en de leerlingen op school te houden. De deuren vast te doen en de leerlingen enkel de school te laten verlaten als ze afgehaald worden.

Het tijdschrift Klasse heeft tips doorgegeven om de leerlingen op de hoogte te brengen.

 

Johan Roggeman

directeur

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief