maart 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016

GRIEPEPIDEMIE

Iedereen zal het gemerkt hebben. Heel wat volwassenen en kinderen waren op school afwezig ten gevolge van griep. Dankzij de inspanning van het team hebben de leerlingen er weinig nadeel van ondervonden. Leerlingen die de lessen gemist hebben zullen bijgewerkt worden. Soms zal dat onder de middagpauze gebeuren.

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2016 – 2017.

Voor het volgend schooljaar beginnen de inschrijvingen op dinsdag 1 maart 2016.

Ø  Vanaf 1 maart: broers en zussen van leerlingen die reeds bij ons naar school gaan.

Ø  Vanaf 15 maart: kinderen van het personeel.

Ø  Vanaf 16 maart: inschrijvingen voor iedereen.

De maximumcapaciteit voor het schooljaar 2016 – 2017: 150 kleuters en 200 leerlingen lagere school.

SCHOOLRESTAURANT: VRIJDAG 11 EN ZATERDAG 12 MAART 2016.

Vergeet niet je steunkaarten contant te betalen of terug te geven aan school. Dit kan tot vrijdag 4 maart 2016. Kaarten die niet afgerekend of teruggebracht zijn worden op de rekening van april gezet. Bedankt voor de vele affiches die voor het raam hangen!

OUDERRAAD.

Met de opbrengst van de paasbrunch en de fuif voor kinderen en ouders van vorig jaar werden twee speeltuigen voor buiten aangekocht. Sinds vorige week staat er een klimrek naast de trein. Bedankt ouders voor jullie bijdrage!

ZONDAG 10 APRIL 2016: paasbrunch in de cultuurzaal ‘SANDERUS’.

ZATERDAG 14 MEI 2016: kinderdisco en ouderfuif in de parochiezaal.

 

ZET JE OUDE SPEELGOED ALVAST OPZIJ. OP 17 MAART 2016 KAN JE HET OP SCHOOL VERKOPEN. BINNENBRENGEN MAG VANAF MAANDAG 14 MAART 2016! TEN VOORDELE VAN AYUDE, HULP VOOR FILIPINO KINDEREN.

 

Directie en schoolteam.

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief