mei 2015

NIEUWSBRIEF MEI 2015

Paasbrunch ouderraad.

Een topper! Gelukkig liet het weer het toe om tenten op de speelplaats te zetten zodat iedereen aan tafel kon. Bijna 300 kinderen en volwassenen werden tussen 8.00 uur en 11.00 uur aan het buffet bediend. Bedankt aan iedereen die tot het welslagen van deze activiteit heeft bijgedragen.

Als de laatste zondag van de paasvakantie behouden blijft, dan is het op 10 april 2016 Paasbrunch.

 

Oudersfuif.

 

Pas een week later werd door enkele andere ouders een kinderdisco en oudersfuif gegeven. Wij zagen veel gelukkige kinderen die een dansje waagden. De fuif bracht de ouders samen op de dansvloer. Dit alles ten voordele van onze school. Een mooi initiatief waarvoor wij dankbaar zijn.

De opbrengst van de Paasbrunch en de fuif zullen integraal naar een nieuw speeltuig gaan. Tijdens het tuinfeest wordt kenbaar gemaakt welk speeltuig (of speeltuigen) wij gekozen hebben.

 

Tuinfeest: ZONDAG 31 MEI 2015.

 

 Ondertussen is de werkgroep volop bezig met de voorbereiding van het tuinfeest. Dit jaar kozen we voor onze speelweide als locatie. Naast verschillende activiteiten op de speelweide stellen wij onze klaslokalen open. Op die manier kan iedereen een kijkje nemen in de vernieuwde lokalen. De Raad van Bestuur heeft heel wat inspanningen gedaan om onze school veiliger en aangenamer te maken. Dank zij alle personeelsleden en tal van vrijwilligers zijn verschillende lokalen verfraaid.

Renovatie: adempauze.

Sinds december 2013 zijn heel wat werken uitgevoerd. Maar we zijn er nog niet. Dit schooljaar heeft de Raad van Bestuur een adempauze ingelegd. In de eerste plaats om iedereen de gelegenheid te geven even op zijn plooien te komen. Sommige juffen hebben in deze periode in verschillende lokalen gewerkt, andere hebben hun klas meerdere keren volledig leeg gemaakt, nog andere hadden hun handen vol met opruimen en poetsen. In de tweede plaats om alles op een rijtje te zetten. Welke noden zijn nu het grootst, wat is de volgende noodzakelijke stap? Ten derde wordt de rekening gemaakt. Hoe ver staan we en welke mogelijkheden hebben we nog?

De Raad van Bestuur en het bouwcomité buigen zich over al deze vragen en zoeken passende antwoorden. Een adempauze waarin niet wordt stilgezeten. Je hoort er nog van!

 

Geniet ondertussen van de verlengde weekends die de maand mei ons biedt. Laat ons hopen op zonnige dagen.

 

Directie en schoolteam.

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief