mei 2014

NIEUWSBRIEF MEI 2014

Beste ouders

Verfraaiing klaslokalen.

We zijn bijna zover. Tijdens de paasvakantie zijn in 3 lokalen metalen profielen gestoken. De Raad van Bestuur liet deze werken uitvoeren om te beantwoorden aan de stabiliteitsnormen. Door het plaatsen van deze profielen kunnen we werk maken van de lokalen op de bovenverdieping. Eén voor één worden deze vernieuwd. In totaal gaat het over 5 lokalen.

In dezelfde vakantie hebben alle personeelsleden, samen met verschillende vrijwilligers, bergen werk verzet. Er werd opgeruimd, grondig gesorteerd, gepleisterd en geverfd. De lokalen die ontruimd waren om de profielen te plaatsen, kregen een grondige schoonmaakbeurt en werden klaar gemaakt voor gebruik. Op dinsdag 22 april kon het lesgeven hervat worden. Mijn dank is groot voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

Het bouwcomité kiest er voor om de werken grondig aan te pakken. Daarvoor is er regelmatig overleg met de bevoegde instanties. Op die manier kunnen we misverstanden vermijden.

Tijdens de grote vakantie zullen we verder doen met lokalen renoveren. Als we een duidelijke planning hebben, willen wij jullie vragen om een handje toe te steken. Later krijgen jullie hierover meer informatie.

 

Oudercontacten en proefwerken.

Aangezien de oudercontacten per leerjaar of per graad verschillend kunnen zijn, wordt geen gemeenschappelijke datum vooropgesteld. Elke leerkracht plant zijn oudercontact. Jullie worden per brief uitgenodigd. Het is de bedoeling om vóór de proefwerken een duidelijk beeld te geven van jullie kinderen. Indien nodig, kan er bijgestuurd worden.

De proefwerken eindigen voor ALLE leerlingen op vrijdag 20 juni 2014. De start van de proefwerken kan verschillend zijn. De klastitularis brengt jullie hiervan op de hoogte.

 

Directie en personeel.

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief