maart 2014

NIEUWSBRIEF MAART 2014

Beste ouders

De kracht van 8.

Het thema voor maart is ‘Zeggen wat we graag willen!’Dinsdag 11 maart wordt dit thema geopend. De kleur die bij dit thema past, is donkerblauw.

iPad

De ouderraad zal met de opbrengst van de gezinsuitstap iPads aankopen. De  opbrengst van het ontbijtpakket geeft een duwtje om 3 stuks aan te schaffen. Dat brengt ons totaal op 6. Ondertussen wordt nagegaan hoe we in alle lokalen draadloos internet kunnen voorzien. Hierdoor zal een iPad optimaal kunnen gebruikt worden.

Afvalbeleid: een zorg voor iedereen.

Sinds januari is het sorteren van afval veel belangrijker geworden. Wij proberen onze leerlingen bewust te maken van het belang van sorteren. De leerlingen van het vierde leerjaar zijn als een echte afvalbrigade alle klassen geïnformeerd. Ze stelden enkele vragen. Boterhammen in een brooddoos? Boterhammen in extra papier of plastiekzak? Boterhammen in brooddoos in extra aluminiumfolie? Drinkbus? Plastiek flesje? Brikje? Drank van school? Fruit? Koeken in koekendoosje? Koekje in verpakking?

De resultaten van deze bevraging werden in een grafiek gezet. Er volgde een heuse analyse die in de klas besproken werd.

Het algemene besluit is dat we veel aandacht aan sorteren besteden. De oproep naar leerlingen en ouders is om zo veel mogelijk gebruik te maken van brooddozen (zonder extra verpakking), koekendoosjes en drinkbussen. Op die manier verkleinen jullie onze afvalberg. Ter informatie: vorig jaar ging het over 70 000 liter restafval. Nu reeds stellen wij vast dat het de goede kant uitgaat. Bedankt!

Maar we staan er niet alleen voor. De gemeente heeft alle moeite gedaan om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij zijn het gemeentebestuur dankbaar voor de financiële tegemoetkoming.

Techniekdag.

Dinsdag 25 februari hebben de leerlingen van het derde leerjaar van de scholengemeenschap deelgenomen aan een techniekdag. Elke leerkracht had een toepassing uitgewerkt. De leerlingen voerden 3 activiteiten uit. Het ging van weven tot een brug bouwen, een lampje als neus van een clown gebruiken tot het bouwen van een vlot. Een drukke maar geslaagde dag voor leerkrachten en leerlingen.

 

Prettige vakantie!

Directie en personeel.

Artikel maakt deel uit van de volgende categories
Nieuwsbrief